Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRNČÁREK_Jan_24.6.1876-8.11.1953)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRNČÁREK Jan 24.6.1876-8.11.1953

Z Personal
Jan HRNČÁREK
Narození 24.6.1876
Úmrtí 8.11.1953
Povolání 62- Osvětový nebo veřejný činitel


Jan HRNČÁREK