Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HROMADA_Rudolf_9.11.1890)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HROMADA Rudolf 9.11.1890

Z Personal
Rudolf HROMADA
Narození 9.11.1890
Povolání 55- Jazykovědec


Rudolf HROMADA