Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HUŠEK_Jan_Hostivít_1815-1872)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HUŠEK Jan Hostivít 1815-1872

Z Personal
Jan Hostivít HUŠEK
Narození 1815
Úmrtí 1872
Povolání

63- Spisovatel 19- Ekonom nebo statistik

22- Odborník živočišné výroby


Jan Hostivít HUŠEK