Verze z 1. 3. 2015, 15:48, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HUBÁLEK_Zdeněk_22.8.1942-0.0.0)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HUBÁLEK Zdeněk 22.8.1942-0.0.0

Z Personal
Zdeněk HUBÁLEK
Narození 22.8.1942
Místo narození Brno
Úmrtí 0.0.0
Povolání

18- Představitel přírodních věd

18- Představitel přírodních věd


Zdeněk HUBÁLEK

Literatura