Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HUBIČKA_Julius_Alois_5.2.1886-28.3.1955)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HUBIČKA Julius Alois 5.2.1886-28.3.1955

Z Personal
Julius Alois HUBIČKA
Narození 5.2.1886
Úmrtí 28.3.1955
Povolání 88- Umělecký řemeslník


Julius Alois HUBIČKA