Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HUDEC_Jan_1862)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HUDEC Jan 1862

Z Personal
Jan HUDEC
Narození 1862
Povolání

30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství

21- Odborník rostlinné výroby


Jan HUDEC