Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HUSNÍK_Antonín_18.11.1894-1948)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HUSNÍK Antonín 18.11.1894-1948

Z Personal
Antonín HUSNÍK
Narození 18.11.1894
Úmrtí 1948
Povolání

37- Doprava, pošty, spoje

28- Strojař nebo elektrotechnik


Antonín HUSNÍK