Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HYBÁŠEK_Jan_14.2.1898-29.12.1981)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HYBÁŠEK Jan 14.2.1898-29.12.1981

Z Personal
Jan HYBÁŠEK
Narození 14.2.1898
Úmrtí 29.12.1981
Povolání 15- Lékaři


Jan HYBÁŠEK