Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HYNAIS_Karel_1876)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HYNAIS Karel 1876

Z Personal
Karel HYNAIS
Narození 1876
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky


Karel HYNAIS