Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HYZRLE_z_Chodů_Ferdinand_Arnošt_1620-24.7.1692)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HYZRLE z Chodů Ferdinand Arnošt 1620-24.7.1692

Z Personal
Ferdinand Arnošt HYZRLE z Chodů
Narození 1620
Úmrtí 24.7.1692
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Ferdinand Arnošt HYZRLE z Chodů