Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HYZRLE_z_Chodů_Jan_Antonín_1710)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HYZRLE z Chodů Jan Antonín 1710

Z Personal
Jan Antonín HYZRLE z Chodů
Narození 1710
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Jan Antonín HYZRLE z Chodů