Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (INQUART_von_Heinrich_26.4.1816-11.11.1896)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

INQUART von Heinrich 26.4.1816-11.11.1896

Z Personal
Heinrich INQUART von
Narození 26.4.1816
Úmrtí 11.11.1896
Povolání 20- Finančník nebo pojišťovák


Heinrich INQUART von