Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (IRO_Karl_(Martin)_1861-1934)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

IRO Karl (Martin) 1861-1934

Z Personal
Karl (Martin) IRO
Narození 1861
Úmrtí 1934
Povolání

43- Významný představitel obecní správy

63- Spisovatel


Karl (Martin) IRO