Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JÍŠA_Jan_23.10.1922)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JÍŠA Jan 23.10.1922

Z Personal
Jan JÍŠA
Narození 23.10.1922
Povolání

65- Literární historik, kritik nebo teoretik

55- Jazykovědec


Jan JÍŠA