Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JANDA_Jan_9.2.1927)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JANDA Jan 9.2.1927

Z Personal
Jan JANDA
Narození 9.2.1927
Povolání 55- Jazykovědec


Jan JANDA