Verze z 1. 3. 2015, 14:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JANDL_Jan_23.1.1888-25.10.1963)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JANDL Jan 23.1.1888-25.10.1963

Z Personal
Jan JANDL
Narození 23.1.1888
Úmrtí 25.10.1963
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby


Jan JANDL