Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JANITSCHEK_Hubert_30.10.1846-21.6.1893)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JANITSCHEK Hubert 30.10.1846-21.6.1893

Z Personal
Hubert JANITSCHEK
Narození 30.10.1846
Úmrtí 21.6.1893
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění


Hubert JANITSCHEK