Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JAN_z_Mýta_Sofista_1350-1405)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JAN z Mýta Sofista 1350-1405

Z Personal
Sofista JAN z Mýta
Narození 1350
Úmrtí 1405
Povolání

56- Filozof

61- Pedagog


Sofista JAN z Mýta