Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JAROŠ_Jan_12.10.1853-1903)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JAROŠ Jan 12.10.1853-1903

Z Personal
Jan JAROŠ
Narození 12.10.1853
Úmrtí 1903
Povolání

88- Umělecký řemeslník 21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Jan JAROŠ