Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JAROLÍMEK_Jiljí_16.10.1836-22.2.1886)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JAROLÍMEK Jiljí 16.10.1836-22.2.1886

Z Personal
Jiljí JAROLÍMEK
Narození 16.10.1836
Úmrtí 22.2.1886
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik


Jiljí JAROLÍMEK