Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JAWORK_Pětr_Innocenc_17.5.1836-2.7.1897)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JAWORK Pětr Innocenc 17.5.1836-2.7.1897

Z Personal
Pětr Innocenc JAWORK
Narození 17.5.1836
Úmrtí 2.7.1897
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Pětr Innocenc JAWORK