Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JEŘÁBEK_Jaroslav_6.12.1921)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JEŘÁBEK Jaroslav 6.12.1921-8.10.1997

Z Personal
Jaroslav JEŘÁBEK
Narození 6.12.1921
Povolání

37- Doprava, pošty, spoje

61- Pedagog


Jaroslav JEŘÁBEK

Literatura

OSM, 96; Tomeš I, 602-3;