Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JEŘÁBEK_Jan_Antonín_15.1.1852-18.5.1915)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JEŘÁBEK Jan Antonín 15.1.1852-18.5.1915

Z Personal
Jan Antonín JEŘÁBEK
Narození 15.1.1852
Úmrtí 18.5.1915
Povolání

1- Matematik 61- Pedagog

63- Spisovatel


Jan Antonín JEŘÁBEK