Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JEDLIČKA_Jan_8.3.1872-8.2.1927)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JEDLIČKA Jan 8.3.1872-8.2.1927

Z Personal
Jan JEDLIČKA
Narození 8.3.1872
Úmrtí 8.2.1927
Povolání

32- Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství 3- Chemik nebo alchymista 30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství

34- Odborník kožeděl. nebo gumárenského průmyslu


Jan JEDLIČKA