Verze z 1. 3. 2015, 14:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JENTSCH_Julius_28.11.1858-24.5.1930)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JENTSCH Julius 28.11.1858-24.5.1930

Z Personal
Julius JENTSCH
Narození 28.11.1858
Úmrtí 24.5.1930
Povolání

44- Právník

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Julius JENTSCH