Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JEZBERA_František_Jan_15.1.1829-3.11.1901)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JEZBERA František Jan 15.1.1829-3.11.1901

Z Personal
František Jan JEZBERA
Narození 15.1.1829
Úmrtí 3.11.1901
Povolání

55- Jazykovědec

63- Spisovatel


František Jan JEZBERA