Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JICCHAK_ben_Jakob_1120-1188)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JICCHAK ben Jakob 1120-1188

Z Personal
Jakob JICCHAK ben
Narození 1120
Úmrtí 1188
Povolání 63- Spisovatel


Jakob JICCHAK ben