Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JIRSÍK_Jan_Valerián_19.6.1798-23.2.1883)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JIRSÍK Jan Valerián 19.6.1798-23.2.1883

Z Personal
Jan Valerián JIRSÍK
Narození 19.6.1798
Úmrtí 23.2.1883
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 50- Náboženský publicista 62- Osvětový nebo veřejný činitel

84- Mecenáš div. umění


Jan Valerián JIRSÍK