Historie verzí stránky „JUNGMANN Jan 23.5.1778-24.12.1842“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace