Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KÜBECK_von_Kübau_Max_15.1.1835-12.9.1913)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KÜBECK von Kübau Max 15.1.1835-12.9.1913

Z Personal
Max KÜBECK von Kübau
Narození 15.1.1835
Úmrtí 12.9.1913
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Max KÜBECK von Kübau