Historie verzí stránky „KÜHNDEL Jan 29.9.1899-4.2.1970“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace