Verze z 1. 3. 2015, 15:47, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KÜRTZEL_Jindřich_10.12.1722-31.8.1768)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KÜRTZEL Jindřich 10.12.1722-31.8.1768

Z Personal
Jindřich KÜRTZEL
Narození 10.12.1722
Úmrtí 31.8.1768
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

38- Obchod, služby, cestovní ruch


Jindřich KÜRTZEL

Literatura