Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KŘÍŽ_Arpád_28.10.1859-13.4.1915)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KŘÍŽ Arpád 28.10.1859-13.4.1915

Z Personal
Arpád KŘÍŽ
Narození 28.10.1859
Úmrtí 13.4.1915
Povolání

15- Lékaři

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Arpád KŘÍŽ