Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KAČER_Miroslav_15.1.1927-21.8.1978)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KAČER Miroslav 15.1.1927-21.8.1978

Z Personal
Miroslav KAČER
Narození 15.1.1927
Úmrtí 21.8.1978
Povolání

65- Literární historik, kritik nebo teoretik

73- Uměnovědec nebo historik umění


Miroslav KAČER