Verze z 1. 3. 2015, 14:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KADICH_von_Pferd_Heinrich_Julius_1819-1894)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KADICH von Pferd Heinrich Julius 1819-1894

Z Personal
Heinrich Julius KADICH von Pferd
Narození 1819
Úmrtí 1894
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Heinrich Julius KADICH von Pferd

Literatura