Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KAHLER_Otto_8.1.1849-24.1.1893)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KAHLER Otto 8.1.1849-24.1.1893

Z Personal
Otto KAHLER
Narození 8.1.1849
Úmrtí 24.1.1893
Povolání 15- Lékaři


Otto KAHLER