Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KALIVODA_Vintíř_Jan_(Günther_26.12.1815-6.4.1883)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KALIVODA Vintíř Jan (Günther 26.12.1815-6.4.1883

Z Personal
Vintíř Jan (Günther KALIVODA
Narození 26.12.1815
Úmrtí 6.4.1883
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

22- Odborník živočišné výroby


Vintíř Jan (Günther KALIVODA