Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KALLER_Jan_1620-1691)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KALLER Jan 1620-1691

Z Personal
Jan KALLER
Narození 1620
Úmrtí 1691
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan KALLER