Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KAMLER_Ignaz_1826)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KAMLER Ignaz 1826

Z Personal
Ignaz KAMLER
Narození 1826
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Ignaz KAMLER