Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KAMLER_von_Heinrich_12.7.1836-29.12.1918)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KAMLER von Heinrich 12.7.1836-29.12.1918

Z Personal
Heinrich KAMLER von
Narození 12.7.1836
Úmrtí 29.12.1918
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Heinrich KAMLER von