Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KAMMEL_Edler_von_Dominik_4.5.1844-8.12.1915)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KAMMEL Edler von Dominik 4.5.1844-8.12.1915

Z Personal
Dominik KAMMEL Edler von
Narození 4.5.1844
Úmrtí 8.12.1915
Povolání

54- Etnograf 7- Zoolog 18- Představitel přírodních věd

15- Lékaři


Dominik KAMMEL Edler von