Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KANTOR_Jan_1500-1572)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KANTOR Jan 1500-1572

Z Personal
Jan KANTOR
Narození 1500
Úmrtí 1572
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf


Jan KANTOR