Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KARAS_Jan_1868)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KARAS Jan 1868

Z Personal
Jan KARAS
Narození 1868
Povolání 30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství


Jan KARAS