Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KELBL_z_Gejzinku_Adalbert_1843-28.12.1908)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KELBL z Gejzinku Adalbert 1843-28.12.1908

Z Personal
Adalbert KELBL z Gejzinku
Narození 1843
Úmrtí 28.12.1908
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby 22- Odborník živočišné výroby

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Adalbert KELBL z Gejzinku