Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KESTŘANEK_Paul_(Pavel)_21.6.1870-13.7.1929)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KESTŘANEK Paul (Pavel) 21.6.1870-13.7.1929

Z Personal
Paul (Pavel) KESTŘANEK
Narození 21.6.1870
Úmrtí 13.7.1929
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Paul (Pavel) KESTŘANEK