Verze z 1. 3. 2015, 14:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KINCL_Vojtěch_Jiří_1684-1754)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KINCL Vojtěch Jiří 1684-1754

Z Personal
Vojtěch Jiří KINCL
Narození 1684
Úmrtí 1754
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf


Vojtěch Jiří KINCL