Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KINDL_Karel_1861)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KINDL Karel 1861

Z Personal
Karel KINDL
Narození 1861
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby 22- Odborník živočišné výroby 63- Spisovatel

61- Pedagog


Karel KINDL