Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KINSKÝ_Ferdinand_22.10.1834-2.1.1904)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KINSKÝ Ferdinand 22.10.1834-2.1.1904

Z Personal
Ferdinand KINSKÝ
Narození 22.10.1834
Úmrtí 2.1.1904
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

21- Odborník rostlinné výroby


Ferdinand KINSKÝ