Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KLAPKA_Antonín_1832-1907)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KLAPKA Antonín 1832-1907

Z Personal
Antonín KLAPKA
Narození 1832
Úmrtí 1907
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Antonín KLAPKA