Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KLAR_Rudolf_Maria_17.1.1845-3.9.1898)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KLAR Rudolf Maria 17.1.1845-3.9.1898

Z Personal
Rudolf Maria KLAR
Narození 17.1.1845
Úmrtí 3.9.1898
Povolání

44- Právník 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Rudolf Maria KLAR